Ważne terminy

20 października 2018 roku – termin przesyłania zgłoszeń

Początek listopada 2018 roku – ogłoszenie ostatecznej listy prelegentów

23 listopada 2018 roku – termin konferencji