Program

Edward Abramowski (1868-1918) w stulecie śmierci

Program konferencji

Czas i miejsce obrad:

23.11.2018r., g. 10-20, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66, Warszawa), s. 315.

10.00 Otwarcie obrad

Słowo wstępne od przedstawicieli: Wydziału Filozofii i Socjologii, Wydziału Psychologii, komitetu organizacyjnego konferencji

Część I: Abramowski i jego myśl

10.20-10.50 Maria Jarymowicz (WP UW), Idee psychologiczne Edwarda Abramowskiego
a współczesne koncepcje właściwości człowieka. Podświadomość. Indywidualność i sumienie

10.50-11.10 Anna Dziedzic (IF UW), Edward Abramowski między psychologią poznania a epistemologią

11.10-11.30 Andrzej Sędek (UPH w Siedlcach), Historyczne i osobiste uwarunkowania działalności naukowo-badawczej Edwarda Abramowskiego w zakresie psychologii

11.30-11.50 Dyskusja

11.50-12.10 Przerwa kawowa

12.10-12.30 Łukasz Dominiak (IS UMK), Samotność intelektualisty. O socjologicznych uwarunkowaniach twórczości i działalności Abramowskiego

12.30-12.50 Adam Rosłan (IF UW), Projekt metafizyki doświadczalnej E. Abramowskiego – nowa metafizyka, czy nowe rozumienie doświadczenia?

12.50-13.10 Dorota Halina Kutyła (IF UW), Dąbrowska i Abramowski, czyli moim życiem odpowiadam za swoje słowo

13.10-13.30 Cyprian Kraszewski, Antymieszczańska postawa moralna u Abramowskiego

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

Część II: Idee Abramowskiego w życiu społecznym i politycznym

15.00-15.30 Andrzej Waśkiewicz (IS UW), Przyjaźń zgodna z interesem – inaczej być nie może

15.30-15.50 Tadeusz Koczanowicz (IKP UW) Aktualność krytyki demokracji przedstawicielskiej Edwarda Abramowskiego

15.50-16.10 Szymon Majewski (IS UW), Czy dzisiejsza lewica może zaczerpnąć z Abramowskiego coś więcej niż samą spółdzielczość?

16.10-16.40 Dyskusja

16.40-16.55 Przerwa kawowa

16.55-17.15 Magdalena Popławska (IS UAM) Żywność jako dobro wspólne. W odniesieniu do kooperacji i solidarności

17.15-17.35 Piotr Kendziorek (ŻIH), Teoria i praktyka ruchu kibucowego w świetle idei społecznych E. Abramowskiego i S. Brzozowskiego

17.35-17.55 Marek Kunicki-Goldfinger Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982 w świetle myśli Edwarda Abramowskiego

17.55-18.25 Dyskusja

18.25-18.45 Przerwa kawowa

Część III: Blaski i cienie współdziałania: współczesne spółdzielnie i kooperatywy

18.45-20.00 Panel dyskusyjny z udziałem następujących uczestników:

Kaja Kietlińska (Kooperatywa Dobrze);

Ruta Śpiewak (Kooperatywa Grochowska);

Tadek Zinowski (Kolektyw Syrena);

Małgorzata Dębecka (Cafe Pogłos).

 

Pobierz program konferencji: Abramowski2018_Program_Konferencji