Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny konferencji:

 

dr Anna Dziedzic, Instytut Filozofii UW

dr Krzysztof Świrek, Instytut Socjologii UW

mgr Tomasz Rawski, Instytut Socjologii UW