Komitet naukowy

Komitet naukowy:

 

prof. dr hab. Barbara Bokus, Wydział Psychologii UW

dr hab. Michał Chruszczewski, Wydział Psychologii UW

dr hab. Maciej Gdula, Instytut Socjologii UW

dr hab. Jarosław Kilias, Instytut Socjologii UW

dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, Instytut Filozofii UW

dr hab. Stanisław Pieróg, Instytut Filozofii UW

dr Przemysław Sadura, Instytut Socjologii UW